رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد؛
تاریخ: ۱۳:۳۱ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
قاچاق گسترده خودرو با همکاری نهادهای دولتی

مهدی ابویی گفت: بیشترین حجم قاچاق خودرو در کشور عمدتا از مرز هرمزگان به کشور صورت می گیرد و با توجه به دست داشتن در بدنه نهادی های دولتی و ارتباط با آنها این امر در حال گسترش است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اتاق اقتصاد مهدی ابویی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:  قاچاق کالا به کشور عمدتا به دو نوع صورت می گیرد، از مبادی رسمی و از مبادی غیررسمی.

وی افزود: از یک سو در مبادی رسمی قاچاقچیان با تبانی ماموران و کارکنانی که در مبادی رسمی مسئولیت دارند و با پرداخت رشوه به آنها مبادرت به کالای قاچاق خود می کنند و از سوی دیگر با جعل مدارک یعنی در اظهار خلاف که در گمرک صورت می گیرد یعنی مدارک عیرواقعی ارائه می دهد و مامورین مربوطه گمرک بدون بررسی کالا مجوز ورود و ترخیص کالای مربوطه را صادر می کنند.

رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: احتمالا قاچاق خودرو از مرزهای کشور بسیار کم است ولی می توانند با جداسازی قطعات خودرو می توان این اقدام به قاچاق آن از مبادی غیررسمی نمود.

ایوبی گفت: این امر عمدتا به وسیله کوله بران، لنج ها و شناورها صورت می گیرد که نمونه آن را در سالهای گذشته داشته ایم ولی خودروهای قاچاقی عمده بوسیله مبادی رسمی و عمدتا با تبانی مامورین گمرکی صورت می کیرد.

وی افزود: از طرف دیگر در اسکله های و بازارچه های مرزی مربوط به برخی از سازمان ها این امر نیز صورت می گیرد، به طوری که با تبانی، قاچاقچیان از مناطق آزاد مجوز گرفته به صورت پلاک موقت یا پلاک منطقه آزاد از منطقه نیز خارج می شوند.

رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: خودروهای نیز به عنوان ورود موقت به کشور وارد می شود ولی با توجه به ضعف نظارت ها از کشور خارج نمی شوند ولی متاسفانه گمرک برخی اوقات حتی به عمد از پیگیری آن صرف نظر می کردند.

ایوبی گفت: طبق آمارهای که وجود دارد حجم عمده ای از خودروهای قاچاق از مبادی رسمی و با تبانی صورت گرفته است حتی بعدها با تبانی با نیروهای انتظامی مبادرت به پلاک گذاری آنها کرده اند.

وی افزود: قاچاقچیان خودرو باندهای بزرگ و بانفوذی هستند به طوری که در زمان ریاست بنده بر ستاد مبارزه با قاچاق با تبانی با رئیس گمرک بندرعباس و رئیس حراست گمرک دو محموله حدود ۳۰۰ دستگاهه به کشور وارد شده بود.

رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان اظهار کرد: بیشترین حجم قاچاق خودرو در کشور عمدتا از مرز هرمزگان به کشور صورت می گیرد و با توجه به دست داشتن در بدنه نهادی های دولتی و ارتباط با آنها این امر در حال گسترش است.

پاسخی بگذارید